Fairy Tail

Fairy Tail

โดยเรื่องย่อเกี่ยวกับเรื่องราวการต่อสู้ และ ผจญภัยของเหล่าจอมเวทแห่งกิลด์ "แฟรี่เทล" ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจอมเวทสุดแกร่ง(และพวกตัวปัญหาเยอะ) และเจ๋งสุดๆ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ลูซี่ ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ได้พบกับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกร อิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ จากนั้นทั้งสอง รวมถึงจอมเวทแห่งแฟรี่เทลคนอื่นๆ ได้ร่วมต่อสู้ ร่วมผจญภัย จนนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ณ ที่แห่งนั้น

 แจ้งลิ้งก์เสีย

 ตอนอื่นๆ ของ Fairy Tail

Fairy Tail 1 พากย์ไทย Fairy Tail 2 พากย์ไทย Fairy Tail 3 พากย์ไทย Fairy Tail 4 พากย์ไทย Fairy Tail 5 พากย์ไทย Fairy Tail 6 พากย์ไทย Fairy Tail 7 พากย์ไทย Fairy Tail 8 พากย์ไทย Fairy Tail 9 พากย์ไทย Fairy Tail 10 พากย์ไทย Fairy Tail 11 พากย์ไทย Fairy Tail 12 พากย์ไทย Fairy Tail 13 พากย์ไทย Fairy Tail 14 พากย์ไทย Fairy Tail 15 พากย์ไทย Fairy Tail 16 พากย์ไทย Fairy Tail 17 พากย์ไทย Fairy Tail 18 พากย์ไทย Fairy Tail 19 พากย์ไทย Fairy Tail 20 พากย์ไทย Fairy Tail 21 พากย์ไทย Fairy Tail 22 พากย์ไทย Fairy Tail 23 พากย์ไทย Fairy Tail 24 พากย์ไทย Fairy Tail 25 พากย์ไทย Fairy Tail 26 พากย์ไทย Fairy Tail 27 พากย์ไทย Fairy Tail 28 พากย์ไทย Fairy Tail 29 พากย์ไทย Fairy Tail 30 พากย์ไทย Fairy Tail 31 พากย์ไทย Fairy Tail 32 พากย์ไทย Fairy Tail 33 พากย์ไทย Fairy Tail 34 พากย์ไทย Fairy Tail 35 พากย์ไทย Fairy Tail 36 พากย์ไทย Fairy Tail 37 พากย์ไทย Fairy Tail 38 พากย์ไทย Fairy Tail 39 พากย์ไทย Fairy Tail 40 พากย์ไทย Fairy Tail 41 พากย์ไทย Fairy Tail 42 พากย์ไทย Fairy Tail 43 พากย์ไทย Fairy Tail 44 พากย์ไทย Fairy Tail 45 พากย์ไทย Fairy Tail 46 พากย์ไทย Fairy Tail 47 พากย์ไทย Fairy Tail 48 พากย์ไทย Fairy Tail 49 พากย์ไทย Fairy Tail 50 พากย์ไทย Fairy Tail 51 พากย์ไทย Fairy Tail 52 พากย์ไทย Fairy Tail 53 พากย์ไทย Fairy Tail 54 พากย์ไทย Fairy Tail 55 พากย์ไทย Fairy Tail 56 พากย์ไทย Fairy Tail 57 พากย์ไทย Fairy Tail 58 พากย์ไทย Fairy Tail 59 พากย์ไทย Fairy Tail 60 พากย์ไทย Fairy Tail 61 พากย์ไทย Fairy Tail 62 พากย์ไทย Fairy Tail 63 พากย์ไทย Fairy Tail 64 พากย์ไทย Fairy Tail 65 พากย์ไทย Fairy Tail 66 พากย์ไทย Fairy Tail 67 พากย์ไทย Fairy Tail 68 พากย์ไทย Fairy Tail 69 พากย์ไทย Fairy Tail 70 พากย์ไทย Fairy Tail 71 พากย์ไทย Fairy Tail 72 พากย์ไทย Fairy Tail 73 พากย์ไทย Fairy Tail 74 พากย์ไทย Fairy Tail 75 พากย์ไทย Fairy Tail 76 พากย์ไทย Fairy Tail 77 พากย์ไทย Fairy Tail 78 พากย์ไทย Fairy Tail 79 พากย์ไทย Fairy Tail 80 พากย์ไทย Fairy Tail 81 พากย์ไทย Fairy Tail 82 พากย์ไทย Fairy Tail 83 พากย์ไทย Fairy Tail 84 พากย์ไทย Fairy Tail 85 พากย์ไทย Fairy Tail 86 พากย์ไทย Fairy Tail 87 พากย์ไทย Fairy Tail 88 พากย์ไทย Fairy Tail 89 พากย์ไทย Fairy Tail 90 พากย์ไทย Fairy Tail 91 พากย์ไทย Fairy Tail 92 พากย์ไทย Fairy Tail 93 พากย์ไทย Fairy Tail 94 พากย์ไทย Fairy Tail 95 พากย์ไทย Fairy Tail 96 พากย์ไทย Fairy Tail 97-100 พากย์ไทย Fairy Tail 101 พากย์ไทย Fairy Tail 102 พากย์ไทย Fairy Tail 103 พากย์ไทย Fairy Tail 104 พากย์ไทย Fairy Tail 105 พากย์ไทย Fairy Tail 106 พากย์ไทย Fairy Tail 107 พากย์ไทย Fairy Tail 108 พากย์ไทย Fairy Tail 109 พากย์ไทย Fairy Tail 110 พากย์ไทย Fairy Tail 111 พากย์ไทย Fairy Tail 112 พากย์ไทย Fairy Tail 113 พากย์ไทย Fairy Tail 114 พากย์ไทย Fairy Tail 115 พากย์ไทย Fairy Tail 116 พากย์ไทย Fairy Tail 117 พากย์ไทย Fairy Tail 118 พากย์ไทย Fairy Tail 119 พากย์ไทย Fairy Tail 120 พากย์ไทย Fairy Tail 121 พากย์ไทย Fairy Tail 122 พากย์ไทย Fairy Tail 123 พากย์ไทย Fairy Tail 124 พากย์ไทย Fairy Tail 125 พากย์ไทย Fairy Tail 126 พากย์ไทย Fairy Tail 127 พากย์ไทย Fairy Tail 128 พากย์ไทย Fairy Tail 129 พากย์ไทย Fairy Tail 130 พากย์ไทย Fairy Tail 131 พากย์ไทย Fairy Tail 132 พากย์ไทย Fairy Tail 133 พากย์ไทย Fairy Tail 134 พากย์ไทย Fairy Tail 135 พากย์ไทย Fairy Tail 136 พากย์ไทย Fairy Tail 137 พากย์ไทย Fairy Tail 138 พากย์ไทย Fairy Tail 139 พากย์ไทย Fairy Tail 140 พากย์ไทย Fairy Tail 141 พากย์ไทย Fairy Tail 142 พากย์ไทย Fairy Tail 143 พากย์ไทย Fairy Tail 144 พากย์ไทย Fairy Tail 145 พากย์ไทย Fairy Tail 146 พากย์ไทย Fairy Tail 147 พากย์ไทย Fairy Tail 148 พากย์ไทย Fairy Tail 149 พากย์ไทย Fairy Tail 150 พากย์ไทย Fairy Tail 151 พากย์ไทย Fairy Tail 152 พากย์ไทย Fairy Tail 153 พากย์ไทย Fairy Tail 154 พากย์ไทย Fairy Tail 155 พากย์ไทย Fairy Tail 156 พากย์ไทย Fairy Tail 157 พากย์ไทย Fairy Tail 158 พากย์ไทย Fairy Tail 159 พากย์ไทย Fairy Tail 160 พากย์ไทย Fairy Tail 161 พากย์ไทย Fairy Tail 162 พากย์ไทย Fairy Tail 163 พากย์ไทย Fairy Tail 164 พากย์ไทย Fairy Tail 165 พากย์ไทย Fairy Tail 166 พากย์ไทย Fairy Tail 167 พากย์ไทย Fairy Tail 168 พากย์ไทย Fairy Tail 169 พากย์ไทย Fairy Tail 170 พากย์ไทย Fairy Tail 171 พากย์ไทย Fairy Tail 172 พากย์ไทย Fairy Tail 173 พากย์ไทย Fairy Tail 174 พากย์ไทย Fairy Tail 175 พากย์ไทย Fairy Tail 176 พากย์ไทย Fairy Tail 177 พากย์ไทย Fairy Tail 178 พากย์ไทย Fairy Tail 179 พากย์ไทย Fairy Tail 180 พากย์ไทย Fairy Tail 181 พากย์ไทย Fairy Tail 182 พากย์ไทย Fairy Tail 183 พากย์ไทย Fairy Tail 184 พากย์ไทย Fairy Tail 185 พากย์ไทย Fairy Tail 186 พากย์ไทย Fairy Tail 187 พากย์ไทย Fairy Tail 188 พากย์ไทย Fairy Tail 189 พากย์ไทย Fairy Tail 190 พากย์ไทย Fairy Tail 191 พากย์ไทย Fairy Tail 192 พากย์ไทย Fairy Tail 193 พากย์ไทย Fairy Tail 194 พากย์ไทย Fairy Tail 195 พากย์ไทย Fairy Tail 196 พากย์ไทย Fairy Tail 197 พากย์ไทย Fairy Tail 198 พากย์ไทย Fairy Tail 199 พากย์ไทย Fairy Tail 200 พากย์ไทย Fairy Tail 201 พากย์ไทย Fairy Tail 202 พากย์ไทย Fairy Tail 203 พากย์ไทย Fairy Tail 204 พากย์ไทย Fairy Tail 205 พากย์ไทย Fairy Tail 206 พากย์ไทย Fairy Tail 207 พากย์ไทย Fairy Tail 208 พากย์ไทย Fairy Tail 209 พากย์ไทย Fairy Tail 210 พากย์ไทย Fairy Tail 211 พากย์ไทย Fairy Tail 212 พากย์ไทย Fairy Tail 213 พากย์ไทย Fairy Tail 214 พากย์ไทย Fairy Tail 215 พากย์ไทย Fairy Tail 216 พากย์ไทย Fairy Tail 217 พากย์ไทย Fairy Tail 218 พากย์ไทย Fairy Tail 219 พากย์ไทย Fairy Tail 220 พากย์ไทย Fairy Tail 221 พากย์ไทย Fairy Tail 222 พากย์ไทย Fairy Tail 223 พากย์ไทย Fairy Tail 224 พากย์ไทย Fairy Tail 225 พากย์ไทย Fairy Tail 226 พากย์ไทย Fairy Tail 227 พากย์ไทย Fairy Tail 228 พากย์ไทย Fairy Tail 229 พากย์ไทย Fairy Tail 230 พากย์ไทย Fairy Tail 231 พากย์ไทย Fairy Tail 232 พากย์ไทย Fairy Tail 233 พากย์ไทย Fairy Tail 234 พากย์ไทย Fairy Tail 235 พากย์ไทย Fairy Tail 236 พากย์ไทย Fairy Tail 237 พากย์ไทย Fairy Tail 238 พากย์ไทย Fairy Tail 239 พากย์ไทย Fairy Tail 240 พากย์ไทย Fairy Tail 241 พากย์ไทย Fairy Tail 242 พากย์ไทย Fairy Tail 243 พากย์ไทย Fairy Tail 244 พากย์ไทย Fairy Tail 245 พากย์ไทย Fairy Tail 246 พากย์ไทย Fairy Tail 247 พากย์ไทย Fairy Tail 248 พากย์ไทย Fairy Tail 249 พากย์ไทย Fairy Tail 250 พากย์ไทย Fairy Tail 251 พากย์ไทย Fairy Tail 252 พากย์ไทย Fairy Tail 253 พากย์ไทย Fairy Tail 254 พากย์ไทย Fairy Tail 255 พากย์ไทย Fairy Tail 256 พากย์ไทย Fairy Tail 257 พากย์ไทย Fairy Tail 258 พากย์ไทย Fairy Tail 259 พากย์ไทย Fairy Tail 260 พากย์ไทย Fairy Tail 261 พากย์ไทย Fairy Tail 262 พากย์ไทย Fairy Tail 263 พากย์ไทย Fairy Tail 264 พากย์ไทย Fairy Tail 265 พากย์ไทย Fairy Tail 266 พากย์ไทย Fairy Tail 267 พากย์ไทย Fairy Tail 268 พากย์ไทย Fairy Tail 269 พากย์ไทย Fairy Tail 270 พากย์ไทย Fairy Tail 271 พากย์ไทย Fairy Tail 272 พากย์ไทย Fairy Tail 273 พากย์ไทย Fairy Tail 274 พากย์ไทย Fairy Tail 275 พากย์ไทย Fairy Tail 276 พากย์ไทย Fairy Tail 277 พากย์ไทย Fairy Tail 278 พากย์ไทย Fairy Tail 279 พากย์ไทย Fairy Tail 280 พากย์ไทย Fairy Tail 281 พากย์ไทย Fairy Tail 282 พากย์ไทย Fairy Tail 283 พากย์ไทย Fairy Tail 284 พากย์ไทย Fairy Tail 285 พากย์ไทย Fairy Tail 286 พากย์ไทย Fairy Tail 287 พากย์ไทย Fairy Tail 288 พากย์ไทย Fairy Tail 289 พากย์ไทย Fairy Tail 290 พากย์ไทย Fairy Tail 291 พากย์ไทย Fairy Tail 292 พากย์ไทย Fairy Tail 293 พากย์ไทย Fairy Tail 294 พากย์ไทย Fairy Tail 295 พากย์ไทย Fairy Tail 296 พากย์ไทย Fairy Tail 297 พากย์ไทย Fairy Tail 298 พากย์ไทย Fairy Tail 299 พากย์ไทย Fairy Tail 300 พากย์ไทย Fairy Tail 301 พากย์ไทย Fairy Tail 302 พากย์ไทย Fairy Tail 303 พากย์ไทย Fairy Tail 304 พากย์ไทย Fairy Tail 305 พากย์ไทย Fairy Tail 306 พากย์ไทย Fairy Tail 307 พากย์ไทย Fairy Tail 308 พากย์ไทย Fairy Tail 309 พากย์ไทย Fairy Tail 310 พากย์ไทย Fairy Tail 311 พากย์ไทย Fairy Tail 312 พากย์ไทย Fairy Tail 313 พากย์ไทย Fairy Tail 314 พากย์ไทย Fairy Tail 315 พากย์ไทย Fairy Tail 316 พากย์ไทย Fairy Tail 317 พากย์ไทย Fairy Tail 318 พากย์ไทย Fairy Tail 319 พากย์ไทย Fairy Tail 320 พากย์ไทย Fairy Tail 321 พากย์ไทย Fairy Tail 322 พากย์ไทย Fairy Tail 323 พากย์ไทย Fairy Tail 324 พากย์ไทย Fairy Tail 325 พากย์ไทย Fairy Tail 326 พากย์ไทย Fairy Tail 327 พากย์ไทย Fairy Tail 328 พากย์ไทย

 แสดงความคิดเห็น

 อนิเมะที่เกี่ยวข้องและคุณอาจสนใจ

หมวดหมู่

Winter ต้นปี
Spring กลางปี 1
Summer กลางปี 2
Fall ท้ายปี
Facebook