Douluo Dalu Soul Land ภาค 2

Douluo Dalu Soul Land ภาค 2

ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย Douluo Dalu Soul Land ภาค 1-3 ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

 แจ้งลิ้งก์เสีย

 ตอนอื่นๆ ของ Douluo Dalu Soul Land ภาค 2

Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 27 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 28 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 29 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 30 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 31 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 32 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 33 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 34 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 35 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 36 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 37 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 38 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 39 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 40 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 40 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 41 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 42 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 43 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 44 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 45 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 46 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 47 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 48 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 49 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 50 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 51 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 52 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 53 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 54 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 55 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 56 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 57 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 58 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 59 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 60 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 61 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 62 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 63 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 64 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 65 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 66 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 67 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 68 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 69 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 70 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 71 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 72 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 73 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 74 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 75 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 76 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 77 ซับไทย Douluo Dalu Soul Land ภาค 2 78 ซับไทย

 แสดงความคิดเห็น

 อนิเมะที่เกี่ยวข้องและคุณอาจสนใจ

หมวดหมู่

Winter ต้นปี
Spring กลางปี 1
Summer กลางปี 2
Fall ท้ายปี
Facebook