Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1)

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1)

ณ. สถานศึกษา มิฮามะ ที่ซึ่งมีเพียงนักเรียนหญิง 5 คนในโรงเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง จนกระทั่งนักเรียนคนที่ 6 และนักเรียนชายคนแรก คาซามิ ยูจิได้ย้ายมายังสถานศึกษาแห่งนี้ เรื่องราวของเหล่าหญิงสาวที่ถูกผูกมัดด้วยอดีตของพวกเธอได้เริ่มต้นขึ้น

 แจ้งลิ้งก์เสีย

 ตอนอื่นๆ ของ Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1)

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 1 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 2 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 3 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 4 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 5 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 6 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 7 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 8 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 9 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 10 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 11 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 12 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) 13 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) SP1 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) SP2 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) SP3 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) SP4 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) SP5 ซับไทย Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (ภาค1) SP6 ซับไทย

 แสดงความคิดเห็น

 อนิเมะที่เกี่ยวข้องและคุณอาจสนใจ

หมวดหมู่

Winter ต้นปี
Spring กลางปี 1
Summer กลางปี 2
Fall ท้ายปี
Facebook